Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Úrok. Co znamená pojem Úrok z kategorie Bankovnictví?

Co to je Úrok? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Úrok

Odměna v penězích, kterou získává věřitel za půjčení peněz. Půjčí-li věřitel dlužníkovi peníze, má dlužník povinnost vrátit mu půjčku v dopředu stanovené časové lhůtě. Půjčená částka zvaná jistina je navýšená o dohodnutý úrok. Velikost navýšení určuje úroková míra, procentní vyjádření o co je částka ke splacení vyšší.

Význam slova, termín, co je to Úrok? Odborný termín, výraz, slovo Úrok. Co znamená pojem Úrok z kategorie Bankovnictví?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Úrok s kamarády na Twitteru, Google+ nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru     Sdílet na Google+  

Výraz Úrok je v kategorii Bankovnictví

Co znamená pojem Úrok? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka - nazývaná jistina - navrácena spolu s navýšením, úrokem.


Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. Existence úroků podporuje trh s úvěry tím, že vytváří na straně věřitele motivaci peníze půjčit a na straně střadatelů peníze neutrácet.

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Klíčová slova: slovník, Bankovnictví, synonymum, co znamená, význam, přesný výraz, co to je, definice, formulace, popis, Bankovnictví, wiki, přesný význam, heslo, Úrok

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Úrok? resp. jaká je definice termínu Úrok? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úrok, odpověď na dotaz co je to Úrok?. Víte např. kdo to je Samorost? Znáte a víte kdo je Génius? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Úrok i v jiných kategoriích (než Bankovnictví). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, výrazů, hesel a termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.