Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Úrok. Co znamená pojem Úrok z kategorie Bankovnictví?

Co to je Úrok? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Úrok

Odměna v penězích, kterou získává věřitel za půjčení peněz. Půjčí-li věřitel dlužníkovi peníze, má dlužník povinnost vrátit mu půjčku v dopředu stanovené časové lhůtě. Půjčená částka zvaná jistina je navýšená o dohodnutý úrok. Velikost navýšení určuje úroková míra, procentní vyjádření o co je částka ke splacení vyšší.

Význam slova, termín, co je to Úrok? Odborný termín, výraz, slovo Úrok. Co znamená pojem Úrok z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Úrok se známými na Google+, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Úrok je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: informace, Bankovnictví, co znamená, formulace, wiki, Úrok, Úrok, vysvětlení, slovo, přesný význam, termín, heslo, co to je, definice, popis, synonymum

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Úrok?

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi úvěr. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka - nazývaná jistina - navrácena spolu s navýšením, úrokem.


Fakticky je úrok projevem časové preference. Lidé obvykle preferují spotřebu dříve před později (považují-li budoucí statek za totožný se současným). Proto pokud mají se spotřebou počkat, musí být motivováni k takovému odkladu. Jednou z možných forem motivace je právě úrok, cena, kterou dlužník nabízí věřiteli za zapůjčení prostředků na nějaký dohodnutý časový interval. Bez této dodatečné platby by věřitel neměl důvod, proč odkládat svou spotřebu. Existence úroků podporuje trh s úvěry tím, že vytváří na straně věřitele motivaci peníze půjčit a na straně střadatelů peníze neutrácet.

Uvedené vysvětlení pojmu bylo převzato z webu Wikipedia.cz

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Úrok? resp. co přesně označuje termín Úrok? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Úrok, odpověď na dotaz co je to Úrok?. Víte např. kdo to je Pat a Mat? Znáte a víte kdo je Spotter? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Bankovnictví. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo je to šotouš a kde ho můžete potkat? Pokud ne, dozvíte se to z našich partnerských stránek zde.