Co je to?
Definice odborného termínu, slova Směnka. Co znamená pojem Směnka z kategorie Bankovnictví?

Co je to Směnka? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Směnka?

V bankovnictví se poměrně často můžete setkat s výrazem směnka. Jedná se o úvěrový cenný papír, který musí podle zákona obsahovat určité údaje. Majitel směnky má nezpochybnitelné právo na získání určité sumy ve stanovenou dobu. Naopak forma směnky určená není, takže může být sepsaná v podstatě na čemkoliv. Svůj původ mají směnky ve feudální Itálii. Hlavní důvody vytvoření směnky jsou dva - platební a zajišťovací.

Význam slova, termín, co je to Směnka? Definice odborného termínu, slova Směnka. Co znamená pojem Směnka z kategorie Bankovnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Směnka můžete sdílet se známými na sociálních sítích Google+, Facebook či Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Směnka je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: definice, termín, přesný význam, Směnka, vysvětlení, co to je, informace, formulace, heslo, význam pojmu, Směnka, co znamená, slovník, přesný výraz, slovo, Bankovnictví

Co označuje termín Směnka? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Směnka je cenný papír vydaný v zákonem stanovené formě obsahující bezpodmínečný písemný závazek (příkaz) v přesně určené formě poskytující majiteli směnky právo vyžadovat po určité osobě (směnečném dlužníku) ve stanovené lhůtě a místě zaplacení peněžní sumy uvedené na směnce.
Může sloužit jako:
prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru,
prostředek placení a ručení,
prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.

Text převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Směnka? resp. jaký je význam pojmu Směnka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Směnka, odpověď na dotaz co je to Směnka?. Víte např. kdo to je Negr? Znáte a víte kdo je Poseidón? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Bankovnictví). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.