Co je to?
Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Co je to Factoring? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Factoring

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky uhradí, doplatí společnost zbývající částku.
Factoring může být úplný – faktoringová společnost zajistí všechny potřebné operace, nebo důvěrný – předmětem factoringu jsou jen určité pohledávky, dále tuzemský nebo zahraniční. Factoringová společnost si za své služby účtuje provizi.

Význam slova, termín, co je to Factoring? Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Factoring s přáteli na Google+ nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Factoring se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: formulace, Factoring, Factoring, slovo, termín, přesný význam, význam, co znamená, vysvětlení, heslo, Bankovnictví, synonymum, význam pojmu, wiki, popis, Bankovnictví

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Factoring? resp. jaká je definice termínu Factoring? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Factoring, odpověď na dotaz co je to Factoring?. Víte např. kdo to je Bílý kůň? Znáte a víte kdo je Jirka Král? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Bankovnictví. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti s názvem Co Je To?.