Co je to?
Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Co je to Factoring? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Factoring

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky uhradí, doplatí společnost zbývající částku.
Factoring může být úplný – faktoringová společnost zajistí všechny potřebné operace, nebo důvěrný – předmětem factoringu jsou jen určité pohledávky, dále tuzemský nebo zahraniční. Factoringová společnost si za své služby účtuje provizi.

Význam slova, termín, co je to Factoring? Definice odborného termínu, slova Factoring. Co znamená pojem Factoring z kategorie Bankovnictví?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice co je to Factoring? Pak se o ní podělte s vašimi známými a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Pojem Factoring je v kategorii Bankovnictví

Klíčová slova: popis, slovo, slovník, vysvětlení, Bankovnictví, formulace, co to je, heslo, definice, informace, pojem, co znamená, význam slova, přesný výraz, Factoring, Factoring

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Factoring?

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracováním faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:
vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
existence možnosti postoupení pohledávky
splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z přijatelné země

Text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Factoring? resp. jaký je přesný význam slova Factoring? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Factoring, odpověď na dotaz co je to Factoring?. Víte např. kdo to je Děvka? Znáte a víte kdo je Jirka Král? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste proto termín Factoring hledat i v jiných kategoriích (než Bankovnictví) U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov s názvem Co Je To?.