Co je to?
Výraz, termín, definice slova Bankovní záruka. Co znamená odborný pojem Bankovní záruka z kategorie Bankovnictví?

Co je to Bankovní záruka? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Bankovní záruka

Bankovní záruka patří k produktům zajišťujícím minimalizaci obchodních rizik. Jedná se v současnosti velmi často používaný nástroj, tvořený písemným prohlášením banky, ve kterém se banka zavazuje uspokojit věřitele do výše určené peněžní částky uvedené v záruční listině.
Bankovní záruka se uplatní v případě, že dlužník nesplní svůj závazek. Pokrývají se tak rizika prodávajícího i kupujícího. Podmínky bankovní záruky jsou specifikovány v záruční listině.

Význam slova, termín, co je to Bankovní záruka? Výraz, termín, definice slova Bankovní záruka. Co znamená odborný pojem Bankovní záruka z kategorie Bankovnictví?

Chyby vyhrazeny. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Bankovní záruka s přáteli a kamarády na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Bankovní záruka se nachází v sekci Bankovnictví

Klíčová slova: slovo, synonymum, Bankovnictví, wiki, co to je, pojem, formulace, definice, slovník, popis, přesný výraz, vysvětlení, termín, význam, informace, Bankovní záruka

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Bankovní záruka můžete dozvědět následující

Bankovní záruka je písemné prohlášení banky o uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, pokud dlužník nesplní svůj závazek nebo pokud nebudou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.
V českém právním řádu je bankovní záruka upravena občanským zákoníkem v § 2029 a následujících ustanoveních.

Uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co to je Bankovní záruka? resp. co znamená slovo Bankovní záruka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bankovní záruka, odpověď na dotaz co je to Bankovní záruka?. Víte např. kdo to je Michal Horáček? Znáte a víte kdo je Repetent? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?