Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Anuita. Co znamená pojem Anuita z kategorie Bankovnictví?

Co to je Anuita? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Anuita?

Slovo anuita má původ v latině, v označení něčeho trvajícího rok, tedy roční. Pojem anuita se používá především v oblasti bankovnictví. Jedná se o konstantní platbu po smluvenou dobu, většinou se s tímto slovem setkávají ti, kteří splácí nějaký úvěr.
Anuita je složena ze splátky úroku a jistiny. Po smluvenou dobu se její výše nemění, mění se jen poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na začátku splácení bývá vyšší úrok, ke konci doby splatnosti se úrok snižuje.

Význam slova, termín, co je to Anuita? Odborný termín, výraz, slovo Anuita. Co znamená pojem Anuita z kategorie Bankovnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády na sociálních sítích Twitter, Google+ nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Heslo Anuita patří do kategorie Bankovnictví

Klíčová slova: význam slova, slovo, slovník, co znamená, význam, vysvětlení, přesný význam, Anuita, pojem, definice, termín, heslo, co to je, synonymum, přesný výraz, Bankovnictví

Wikipedie píše o slovu Anuita?

Anuita (z lat. annuus, roční, zastarale annuita neboli ročina) představuje ve finanční teorii stálou platbu hrazenou v pravidelných časových intervalech po dané období. Při hodnocení těchto plateb se uplatňuje koncept časové hodnoty peněz.

Popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Anuita? resp. co se skrývá pod slovem Anuita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Anuita, odpověď na dotaz co je to Anuita?. Víte např. kdo to je Outsider? Znáte a víte kdo je Animátor? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Bankovnictví. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Moderními pojmy jsou slova hipster nebo geek nebo nerd. Víte, co tato slova znamenají?